admin

CZY DUCHY NIECZYSTE MAJĄ CIAŁO?

Jednoznacznie należy stwierdzić, że ani szatan, ani tzw. złe duchy nie posiadają wymiaru materialnego. Cielesność łączy się z materią świata. Materialność jest stworzona i jako taka cechuje wszystko, co istnieje w granicach stworzonego świata. Kwestia cielesności szatana i duchów nieczystych jest związana z problemem cielesności aniołów, ponieważ te pierwsze to w rzeczywistości upadłe anioły. W… Czytaj dalej CZY DUCHY NIECZYSTE MAJĄ CIAŁO?

SKĄD WYWODZI SIĘ WIARA W SZATANA?

Słowo „szatan” w języku hebrajskim oznacza „przeciwnik”. Inne słowa służące do jego określenia to: diabeł (gr. diabolos – oszczerca), kusiciel, zly, wąż, upadły anioł, ojciec kłamstwa. O złym duchu dowiadujemy się już z innych wierzeń, które istniały przed religią objawioną. Na początku, w poprzednim czasie, dwie natury, czyli substancje, Światłość i Ciemność, Dobro i Zło,… Czytaj dalej SKĄD WYWODZI SIĘ WIARA W SZATANA?

JAK WYGLĄDA SZATAN?

Długa jest historia związana ze sposobem, w jaki ikonografia przedstawiała szatana. Jest ona jednak stosunkowo jednolita i spójna. Chodziło w głównej mierze o to, aby wyobrazić go w sposób możliwie jak najbardziej odpychający, „nieludzki” (choć istnieją i inne wyobrażenia szatana – np. w Rdz 2 występuje on pod postacią węża; do tego obrazu odnosi się… Czytaj dalej JAK WYGLĄDA SZATAN?

CZY DUSZA MOŻE CIERPIEĆ OD OGNIA PIEKIELNEGO?

Sam symbol ognia jest symbolem biblijnym. W kontekście piekła oznaczał on zawsze działanie niszczącego żywiołu. Stary Testament mówi o ogniu Bożego gniewu. „Bo Pan, Bóg wasz jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym” (Pwt 4, 24). Samo działanie Boga, który okazuje swój gniew, jest przedstawione z użyciem symbolu ognia: „Uniósł się dym z Jego nozdrzy,… Czytaj dalej CZY DUSZA MOŻE CIERPIEĆ OD OGNIA PIEKIELNEGO?

Piekło, jako rzeczywistość realnie istniejąca

Piekło, jako rzeczywistość realnie istniejąca, ma swoje bardzo wyraźne miejsce w wielorakiej tradycji, począwszy od fantazyjnych przedstawień średniowiecznej (i nie tylko) sztuki, poprzez różnego rodzaju literaturę religijną, skończywszy na kulturze ludowej. Żadna jednak z powyższych (jak i innych) form odzwierciedlających prawdę o piekle nie jest wiążąca dla zagadnienia, czy ktoś realnie znajduje się w stanie… Czytaj dalej Piekło, jako rzeczywistość realnie istniejąca

CZY ISTNIEJE PIEKŁO?

Pytanie o istnienie piekła jest pytaniem o tajemnicę zła, która przewija się przez historię ludzkości; jest pytaniem o finał, o stan ostateczny pewnego wymiaru, którego doświadczamy. Jest ono jednocześnie pytaniem o moją przyszłość; dotyczy nadziei związanej ze zbawieniem. Mówiąc o istnieniu piekła w sensie ścisłym, należy rozróżnić dwa poziomy wypowiedzi. Pierwszy dotyczy tego, co Kościół… Czytaj dalej CZY ISTNIEJE PIEKŁO?

W oświadczeniu przedstawiciela Watykanu

Papież Jan Paweł II, chcąc w szczególny sposób podkreślić jubileusz dogmatu, udał się z pielgrzymką do Lourdes, tj. do miejsca, gdzie Matka Jezusa powiedziała o sobie „Jam jest Niepokalane Poczęcie”. W oświadczeniu przedstawiciela Watykanu czytamy, że Papież pielgrzymował do Lourdes, aby „(…) przypomnieć ludziom o Bożej łasce oraz o inicjatywach, które Bóg podejmował w historii,… Czytaj dalej W oświadczeniu przedstawiciela Watykanu

CO SYMBOLIZUJE NIEPOKALANE SERCE MARYI?

Istotną prawdą wiary jest fakt, iż człowiek rodzi się obarczony grzechem pierworodnym. Problem istnienia tego grzechu trzeba widzieć w łączności z odkupieńczym dziełem Jezusa Chrystusa. Człowiek rodzi się z grzechem, jednak dzięki Chrystusowi jest możliwe jego pokonanie. Jeśli chcemy zastanowić się, co oznacza sformułowanie „Niepokalane Serce Maryi”, musimy sięgnąć do orzeczenia dogmatycznego z roku 1854.… Czytaj dalej CO SYMBOLIZUJE NIEPOKALANE SERCE MARYI?

CO TO ZNACZY, ŻE MARYJA POMAGA NAM ZWYCIĘŻAĆ ZLO I WALCZYĆ Z SZATANEM?

Na samym początku dobrze jest uświadomić sobie, że bezpośrednią przyczyną naszego zbawienia jest Jezus Chrystus. To On raz na zawsze pokonał szatana, aby uwolnić nas od grzechu. Wyrażając jakiekolwiek stwierdzenie dotyczące Maryi i Jej roli w historii zbawienia, nie możemy przesłonić centralnej i jedynej roli Syna Bożego. Niedopuszczalne jest stawianie jakiejkolwiek osoby (nawet Maryi) na… Czytaj dalej CO TO ZNACZY, ŻE MARYJA POMAGA NAM ZWYCIĘŻAĆ ZLO I WALCZYĆ Z SZATANEM?